torsdag den 4. maj 2017

Kloakprojekt ved Diernæs Strand FRA BÆK TIL BÆLT

Genner Lokalråd har deltaget på et infomøde omkring Haderslev Kommunes kloakprojekt ved Diernæs Strand. Udledningen af spildevandet vil ske meget tæt på kommunegrænsen til Aabenraa og dermed rigtig tæt på Genner Bugt. Dette kan få betydning for fiskebestanden, for badevandet mm. Projektet har ligeledes været en del omtalt i Jyske Vestkysten.

Vi har modtaget info fra styregruppen, og håber mange melder sig ind i facebook gruppen FRA BÆK TIL BÆLT, for at få kendskab til projektet, og følge dets udvikling. Genner Lokalråd vil sende mere info, hvis det kommer et stormøde, hvor det er vigtigt, så mange som muligt deltager.


Styregruppen skriver bl.a.:
Haderslev kommune har for øjeblikket et forslag til ændringer i kommunens spildevandsløsning i høring. Forslaget går ud på, at al kommunens rensede spildevand skal samles fra Gram over Vojens og Haderslev, og ledes ud i Diernæs Bugt 2 km ude fra kysten.

Der er høringsfrist d. 14. juni

En voksende gruppe interessenter fra beboer-, grundejerforeninger, erhverv, turist- og natur/miljø- og fritids organisationer og foreninger fra hele området, er gået sammen i forsøg på at skabe opmærksomhed om projektet.

Gruppen mener, at der er fejl og mangler i både miljøvurderingen og forslaget som sådan.
De har oprettet en Facebookgruppe: FRA BÆK TIL BÆLT – meld dig ind, del den, like den og skriv gerne opslag og kommentarer.

Der er fra gruppen nedsat en styregruppe, der forsøger at påvirke politikere til at invitere til et stormøde, så alle kan informeres og få mulighed for at stille spørgsmål.

Det er gruppens klare opfattelse, at projektet har væsentlig større konsekvenser for natur og miljø i Diernæs bugt og Lillebælt, end det der fremgår af projektbeskrivelsen. Der er kontakt til diverse fagfolk, for at få dette belyst.