tirsdag den 14. februar 2017

Genåbning af Kådnerforte


M/K' er søges!
Genner Lokalråd er i færd med at planlægge genåbning af stien ”Kådnerforte”. (Sti fra Gl.Bane til Hesselbjergvej) Stien er pt. meget tilgroet, flere steder meget fugtig, og andre steder er de træer og større sten, der skal fjernes. Det betyder, at der skal laves en del oprydningsarbejde. En del af arbejdet gøres ved brug af traktor, men der er mange grene, brombærranker mm der skal beskæres/klippes ned. Har du lyst og tid til at deltage i dette arbejde, så kontakt Genner Lokalråd på mailadr.: gennerlokalraad@gmail.com. eller kontakt Anne Marie på 21258581. Der er endnu ikke fastsat dato på opstart, men det vil blive i nærmeste fremtid. Ale tilmeldte vil blive kontaktet inden arbejdet starter op.