onsdag den 7. december 2016

Underskrifter afleveret

Genner lokalråd og Strandskaderne afleverede i dag nogle lister med 449 underskrifter til Udvalget for Teknik og Miljø. 

"Vi blev godt modtaget og det er mit indtryk at udvalget blev lidt duperet over de mange underskrifter. Det er ingen tvivl om at nu er udvalget opmærksom på problemet" siger Finn Aaskov

Der er blevet udfærdiget et brev, som begrunder hvorfor Gennerboerne protesterer mod at 60km skiltene er blevet fjernet på Sønderballevej mellem Haderslevvej og Kalvøvej.

Vi håber at vore argumenter kan være med til at man ændrer hastigheden tilbage til 60 km, men vi må se hvad tiden bringer.

Finn Aaskov fra Genner Lokalråd overrækker underskrifterne til Bent Sørensen, formand for Teknik og Miljø udvalget