lørdag den 12. november 2016

Trafik i Genner området

Ændringer på Sønderballevej

Politikerne og teknik & miljøforvaltningen har besluttet at ændre på forholdene på Sønderballevej.

Da dette efter Lokalrådets mening er en forringelse af de trafikale forhold på Sønderballevej, har Lokalrådet ved flere lejligheder gjort opmærksom på vores bekymring.

Vi har haft Aabenraa kommunes hastighedsplan i høring og vi har været til et møde på Sønderballe Camping.

Efterfølgende har vi igen kontaktet både politikere og forvaltning med vores synspunkt, men det har desværre ikke hjulpet.

Derfor vil der i nær fremtid ske følgende på Sønderballevej. Hastigheden sættes op til 80 km/t fra Haderslevvej og ned til Blaasgaard Blomster på Sønderballevej 23. Herfra sættes hastigheden ned til 50 km/t; dette i erkendelse af de dårlige oversigtsforhold ved Kalvøvej.

Fra Sønderballevej 22 og resten af vejen forbi Sønderballe Strand og et stykke ind i Haderslev kommune bliver der lavet en ”2-1 vej”, som er en vej, hvor bilerne skal køre inde på midten af vejen, og kun trække ud til siden, når der kommer modkørende. Samtidig bliver der lavet en hel del chikaner på strækningen, der skal være med til at få bilisterne til at sænke hastigheden.

Ved selve stranden bliver der en hastighedsgrænse på 40 km/t

Asfalt i Genner by

Jeg har i anden anledning været sammen med den ansvarlige for asfaltveje i Aabenraa kommune. Han har oplyst mig, at Genner Bygade - når kloakarbejdet er helt færdigt - får nyt asfaltlag i hele vejens længde og i hele vejens bredde. De andre veje i byen bliver lappet, så vi igen kan køre på en jævn vej. Formentlig sker det på den måde, at det hele bliver lappet med en grov asfalt inden vinter, og så kommer der et fint lag asfalt på til næste år.


Hilsen 
Jan Todsen
Genner Lokalråd
Vej- og fortovsgruppen