torsdag den 15. juni 2017

Indvielse af Kådnerforte

Du indbydes til at deltage i indvielsen af Kådnerforte.


NB! Der er ingen parkeringsmuligheder, så benyt lejligheden til at gå hele turen rundt fra/til Genner By!

torsdag den 4. maj 2017

Kloakprojekt ved Diernæs Strand FRA BÆK TIL BÆLT

Genner Lokalråd har deltaget på et infomøde omkring Haderslev Kommunes kloakprojekt ved Diernæs Strand. Udledningen af spildevandet vil ske meget tæt på kommunegrænsen til Aabenraa og dermed rigtig tæt på Genner Bugt. Dette kan få betydning for fiskebestanden, for badevandet mm. Projektet har ligeledes været en del omtalt i Jyske Vestkysten.

Vi har modtaget info fra styregruppen, og håber mange melder sig ind i facebook gruppen FRA BÆK TIL BÆLT, for at få kendskab til projektet, og følge dets udvikling. Genner Lokalråd vil sende mere info, hvis det kommer et stormøde, hvor det er vigtigt, så mange som muligt deltager.

fredag den 17. marts 2017

Genner Lokalråds bestyrelse

Efter årsmødet har Genner lokalråd følgende medlemmer:

  • Anne Marie Andresen
  • Kjeld Andresen
  • Elo Godsk Hansen
  • Jan Todsen
  • Jens Granlund
  • Peter Espersen
  • Bettina Bredal Nielsen

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 28. marts.Valg på Genner Lokalråds årsmøde

Tusinde tak til alle de fremmødte for jeres deltagelse i årsmødet. Det er godt at se så mange har interesse i Genners fremtid. Vi blev lidt presset på tiden på selve årsmødet. Der stod en foredragsholder fra Ravsted og ventede på at komme til. Derfor blev det også bare meddelt hvem der blev valgt til Genner lokalråd og stemmetallene kom ikke med.

Du kan her se hvor mange stemmer de enkelte fik:

Valg til Lokalrådet      
Anne Marie Andresen 60 stemmer VALGT
Jens Granlund 51 stemmer VALGT
Bettina Bredal Nielsen 49 stemmer VALGT
Peter Espersen 44 stemmer VALGT
Heidi Stark 32 stemmer IKKE VALGT
Knud Strøm 28 stemmer IKKE VALGT
Valg til suppleanter      
Heidi Stark 32 stemmer VALGT
Knud Strøm 25 stemmer VALGT
Felix Christ 13 stemmer IKKE VALGT
Erik Gentin 1 stemmer IKKE VALGT

tirsdag den 14. februar 2017

Genåbning af Kådnerforte


M/K' er søges!
Genner Lokalråd er i færd med at planlægge genåbning af stien ”Kådnerforte”. (Sti fra Gl.Bane til Hesselbjergvej) Stien er pt. meget tilgroet, flere steder meget fugtig, og andre steder er de træer og større sten, der skal fjernes. Det betyder, at der skal laves en del oprydningsarbejde. En del af arbejdet gøres ved brug af traktor, men der er mange grene, brombærranker mm der skal beskæres/klippes ned. Har du lyst og tid til at deltage i dette arbejde, så kontakt Genner Lokalråd på mailadr.: gennerlokalraad@gmail.com. eller kontakt Anne Marie på 21258581. Der er endnu ikke fastsat dato på opstart, men det vil blive i nærmeste fremtid. Ale tilmeldte vil blive kontaktet inden arbejdet starter op.

fredag den 3. februar 2017

Hvad er en 2 minus 1 vej?

Der er nu blevet lavet en 2 - 1 vej langs med Genner Strand.
Hvad er nu det for noget? Se filmen - klik på billedet herunder.

torsdag den 2. februar 2017

Sponsorcheck fra OK


Genner Lokalråd har modtaget sponsorcheck fra OK benzinsalg. 2016 var første år Genner var med på sponsorordningen, så vi var spændte på  checkens beløb. Det blev til 3472,76 kr. Et resultat som vi er stolte og glade over at modtage. Pengene skal bl.a. bruges til at skabe endnu flere fælles aktiviteter i byen. Har du lyst til at være med til at skaffe penge til lokalrådets arbejde, så få et OK tankkort. Kan bestilles på www.ok.dk/lokalsporten (vælg Genner lokalråd) eller ring til 70 10 20 33onsdag den 7. december 2016

Underskrifter afleveret

Genner lokalråd og Strandskaderne afleverede i dag nogle lister med 449 underskrifter til Udvalget for Teknik og Miljø. 

"Vi blev godt modtaget og det er mit indtryk at udvalget blev lidt duperet over de mange underskrifter. Det er ingen tvivl om at nu er udvalget opmærksom på problemet" siger Finn Aaskov

Der er blevet udfærdiget et brev, som begrunder hvorfor Gennerboerne protesterer mod at 60km skiltene er blevet fjernet på Sønderballevej mellem Haderslevvej og Kalvøvej.

Vi håber at vore argumenter kan være med til at man ændrer hastigheden tilbage til 60 km, men vi må se hvad tiden bringer.

Finn Aaskov fra Genner Lokalråd overrækker underskrifterne til Bent Sørensen, formand for Teknik og Miljø udvalget

mandag den 21. november 2016

Genner Lokalråd har startet en underskriftsindsamling imod Aabenraa kommunes beslutning om at hæve hastigheden på den øverste del af Sønderballevej til 80 km/t. Vi har allerede haft sedler liggende fremme ved Sang arrangementet i forsamlingshuset. Vi vil i løbet af de næste ti dage komme forbi så mange af jer som muligt, for at bede om jeres underskrifter. Der vil også være sedler til julemarkedet i hallen. Hvis vi kommer forbi din dør en dag, hvor du ikke er hjemme, men ønsker du at skrive under, så kontakt én fra lokalrådet, så du kan komme på listen.

lørdag den 12. november 2016

Trafik i Genner området

Ændringer på Sønderballevej

Politikerne og teknik & miljøforvaltningen har besluttet at ændre på forholdene på Sønderballevej.

Da dette efter Lokalrådets mening er en forringelse af de trafikale forhold på Sønderballevej, har Lokalrådet ved flere lejligheder gjort opmærksom på vores bekymring.

Vi har haft Aabenraa kommunes hastighedsplan i høring og vi har været til et møde på Sønderballe Camping.

Efterfølgende har vi igen kontaktet både politikere og forvaltning med vores synspunkt, men det har desværre ikke hjulpet.

Derfor vil der i nær fremtid ske følgende på Sønderballevej. Hastigheden sættes op til 80 km/t fra Haderslevvej og ned til Blaasgaard Blomster på Sønderballevej 23. Herfra sættes hastigheden ned til 50 km/t; dette i erkendelse af de dårlige oversigtsforhold ved Kalvøvej.

Fra Sønderballevej 22 og resten af vejen forbi Sønderballe Strand og et stykke ind i Haderslev kommune bliver der lavet en ”2-1 vej”, som er en vej, hvor bilerne skal køre inde på midten af vejen, og kun trække ud til siden, når der kommer modkørende. Samtidig bliver der lavet en hel del chikaner på strækningen, der skal være med til at få bilisterne til at sænke hastigheden.

Ved selve stranden bliver der en hastighedsgrænse på 40 km/t

Asfalt i Genner by

Jeg har i anden anledning været sammen med den ansvarlige for asfaltveje i Aabenraa kommune. Han har oplyst mig, at Genner Bygade - når kloakarbejdet er helt færdigt - får nyt asfaltlag i hele vejens længde og i hele vejens bredde. De andre veje i byen bliver lappet, så vi igen kan køre på en jævn vej. Formentlig sker det på den måde, at det hele bliver lappet med en grov asfalt inden vinter, og så kommer der et fint lag asfalt på til næste år.


Hilsen 
Jan Todsen
Genner Lokalråd
Vej- og fortovsgruppen

søndag den 28. august 2016

Har du brug for hjælp?

Hjælpekorps - har du brug for hjælp?

Genner lokalråd har forsøgt at oprette hjælpekorps, så vi i Genner-området kan være hinanden behjælpelig med at udføre div. opgaver, og dermed føle, at det er dejligt at bo og bevæge sig rundt i området. Lokalrådet har derfor opfordret folk til at tilmelde sig disse hjælpekorps, og det er med stor glæde, at så mange har fulgt denne opfordring  så alle ønskede korps kan oprettes som forsøg.  Dette lever jo fint op til vort motto " Lokalt sammenhold skaber udvikling og forandringer". Der er dog stadig mulighed for tilmelding på Genner.dk.

Lokalrådet har haft møde/kontakt med alle tilmeldte, og  følgende aftaler er indgået:

Har du brug for hjælp til:
Så kontakt
telefon
bemærkning
Hentning af børn i Genner Univers,
børnepasning mm
Barnepige
Se navn + tlf på opslagstavle i Univers
Kontakt lokalrådet
Kira


2125 8581
5188 9059

Hjælp til EDB
Kjeld Andresen
6170 8918

Hjælp til græsplæne klipning
Kontakt lokalrådet
2125 8581

Hjælp til havearb.
Kontakt lokalrådet
2125 8581
Der skal være en "gyldig" grund til ønsket hjælp.
Brug for hjælp ifm med en gåtur.
Kontakt lokalrådet
2125 8581
F.eks. som led i genoptræning o.lign.

lørdag den 14. maj 2016

Røde Kors` tøjcontainer i Genner

Røde Kors` tøjcontainer i Genner har holdt flyttedag.
Tøjcontaineren for enden af Overtoften er flyttet til Genner Hallen, Genner Bygade 1.

Hermed håber vi, at der vil blive afleveret mere brugt tøj.

Evt. spørgsmål, så ring endelig.

venlig hilsen

Jan Edemann-Nielsen
Røde Kors Aabenraa

mobil 2443 6153søndag den 20. marts 2016

Hjælpekorps i Genner

Meld dig til hjælpekorpset - Klik her!

Hjælpe-korps i Genner

Der er mange muligheder for at hjælpe os selv og hinanden i vores lille landsbysamfund. Hvis vi kunne lave nogle hjælpe-korps, så kunne vi komme langt i fællesskab. Du kan få flere oplysninger ved at ringe til Finn Aaskov på tlf.4080 0517.

Pasning af grønne områder
Græsklipning, beskæring af hegn, lugning m.m. på grønne områder som ikke indgår i Kommunens pleje af arealer.

Årlig besigtigelse af veje, fortove og stier
Årligt at besigtige offentlige arealer så som veje, fortove, skilte, stier, grønne arealer i hele Genner og omegn. Derefter udarbejdes en rapport som Lokalrådet videresender til Kommunen for at gøre opmærksom på den generelle tilstand. Kommunen kan evt. få udgifterne med i budgettet.

Hjælp til børnepasning
Seniorer kan hjælpe børnefamilier med pasning af børnene som en form for reserve bedsteforældre, være behjælpelig med at bringe og hente børn de dage tiden er knap, eller en gåtur med barnevognen så mor/far kan få ro til lidt tiltrængt søvn. Større skolebørn kan også tilmelde sig som hjælpere. 

Hjælp til indkøb
Ældre kan have svært ved indkøb af f.eks. dagligvarer. Du kan måske købe lidt ind til en nabo, når du alligevel skal købe ind.

Hjælp til computer
Er du god til at bruge computeren, så kan du måske hjælpe andre som har svært ved det.

Hjælp til græsslåning
Hvis du har overskud til at slå græsplænen for nogen som har svært ved det, så meld dig til her.

Gå en tur med nogen
Meld dig her, hvis du har lyst til at gå en tur sammen med nogen, som har svært ved at komme af sted selv.

Omdeling af Genner nyt
Vi mangler også lidt hjælp til at få omdelt Genner nyt. Bladet kommer 4 gange om året og skal deles ud i hele Genner og omegn. HVis du kan dele bare nogle af bladene ud, så meld dig til her.

Meld dig til hjælpekorpset - Klik her!

lørdag den 13. februar 2016

OK sponsoraftale

Støt Genner Lokalråd med 6 øre hver gang du tanker 1 liter OK benzin/diesel.

*  Har du allerede et OK tankkort kan det tilknyttes Genner Lokalråd helt gratis.
    Du skal blot ringe til OK på 7010 2033 og oplyse Genner Lokalråd og dit kortnr.

*  Ønsker du et OK tankkort bestilles det på www.ok.dk
    Det er gratis - husk at vælge forening!

*  Har du spørgsmål, så kontakt Anne Marie på 2125 8581